Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

Výberové konanie na pozíciu učiteľa s aprobáciou fyzika


Zvýšenie ceny stravného lístka


Elektronická triedna kniha


Konzultačné hodiny v školskom roku 2016/2017


Rozvrh hodín na školský rok 2016/2017


Úspechy našich žiakov


Sviggy je späť ...


2 percentá z dane


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže udelili našej škole v rámci projektu Oceňovanie stredných škôl Čestné uznanie za aktívnu podporu ďalších foriem vzdelávania v rámci rozvoja kompetencií mladého človeka a vyjadrenie uznania v oblasti neformálneho vzdelávania. Čestné uznanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a IUVENTY


Internetová žiacka knižka