Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

70 rokov Gymnázia DH

Máme to potvrdené!!! :-) ... o zábavu v Rubíne sa postará náš absolvent, vynikajúci lekár a súčasne výborný spevák Juraj Vančík so svojou skupinou. Tešíme sa na neho a na Vás.
V Holičstve hrá perfektná nitrianska skupina Sematam a naši obľúbení Piňazi De?
Super zábava zaručená!

Milí absolventi a priatelia školy. Prinášame Vám program osláv jubilea našej alma mater. Môžete si vybrať, ktorej časti sa chcete zúčastniť, alebo prísť na všetky.

10.00 ... slávnostná akadémia v priestoroch Mestského kultúrneho strediska

12.00 ... recepcia pre pozvaných hostí

od 14.00 do cca 17.00 ... stretnutia absolventov spojené s prehliadkou školy; registrovaní absolventi, ktorí uhradia poplatok, dostanú tričko s logom školy, reklamné predmety a retroobed.
Pri registrácii prosíme uviesť veľkosť trička a dátum uhradenia poplatku vo výške 8 € (ak nás niekto chce podporiť vyššou sumou, budeme veľmi radi).
Registrácia na stretnutia absolventov.

17.00 ... vyhodnotenie súťaží na pešej zóne, spojené s krátkym programom našich žiakov
Vyhlasujeme súťaže o:
- najpočetnejšie zastúpenú triedu na stretnutiach absolventov,
- najviac rodinných príslušníkov/absolventov na stetnutiach,
- najstaršieho absolventa na stretnutí,
- absolventa, ktorý pricestuje z najväčšej vzdialenosti na stretnutie,
- najkurióznejší predmet zo študentských čias (je potrebné doniesť na stretnutie).

19.00 ... "školský" večierok s pohostením v reštaurácii RUBÍN a klube HOLIČSTVO.
Poplatok na túto časť programu je 10 € (aj v tomto prípade privítame vyššiu sumu). V cene je hudobná produkcia a večera.
Registrácia na "školský" večierok.

Uhradenie poplatkov a registrácie prosíme zrealizovať sa najneskôr do 21. septembra 2018

Poplatky prosíme uhradiť na účet združenia rodičov - IBAN: SK98 0900 0000 0001 0466 8320 (Slovenská sporiteľňa, a. s.).

Registrácia je potrebná zvlášť na stretnutia absolventov, a zvlášť na "školský" večierok.
Zhrnutie poplatkov:
-    8 € ... retroobed + reklamné predmety
- 10 € ... školský večierok
- 18 € ... obe akcie spolu (je možné uhradiť jednou platbou).


Interreg PL-SK

Naše gymnázium bude partnerom mikroprojektu Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ , ktorého realizátorom je I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.


70 rokov Gymnázia DH

Milí absolventi Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, s radosťou Vám oznamujeme, že naša škola si pripomenie 70 rokov od jej založenia. Toto krásne jubileum si plánujeme pripomenúť množstvom sprievodných akcií. Termín osláv je stanovený na 28. 9. 2018. Budeme radi, ak si v tento deň nájdete čas a navštívite svoju alma mater. O všetkých pripravovaných aktivitách Vás budeme informovať prostredníctvom tejto www stránky a ďalších médií. Zároveň Vás chceme poprosiť o akékoľvek materiály – spomienky zo štúdia na tejto škole (foto, maturitný pozdrav, úsmevný príbeh, zážitok zo školskej akcie, ...) a o ich zaslanie na e-mailovú adresu 70rokov@gdh.sk. Veríme, že túto informáciu budete šíriť svojim spolužiakom, priateľom a priaznivcom tejto školy.

Prípravný výbor


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy. Aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o poukázanie o sumy zodpovedajúcej 2% Vašej dane pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu DH. Viac info a potrebné tlačivo na tejto stránke.


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2017


Fotografie z karnevalu 2017


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka