Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy. Aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o poukázanie o sumy zodpovedajúcej 2% Vašej dane pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu DH. Viac info a potrebné tlačivo na tejto stránke.


Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018


Úhrada stravy v školskom roku 2017/2018


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie z exkurzie do Anglicka


Kritéria pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2017/2018


Fotografie z karnevalu 2017


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


2 percentá z dane


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Gymnáziu duklianskych hrdinov Svidník v školskom roku 2015/2016


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka