Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

Uchádzačom, ktorí sa nezúčastnili zápisu dňa 18. mája 2018 bolo v pondelok 21. mája zaslané rozhodnutie o prijatí. Druhé kolo zápisu sa uskutoční v pondelok 28. mája 2018 v čase od 12.30 do 16.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.
Zápisu sa uchádzač zúčastňuje v sprievode zákonného zástupcu, je potrebné si doniesť zápisný lístok.


Výsledková listina prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019


Pozvánka na športové odpoludnie ... 8. júna 2018


70 rokov Gymnázia DH

Milí absolventi Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku, s radosťou Vám oznamujeme, že naša škola si pripomenie 70 rokov od jej založenia. Toto krásne jubileum si plánujeme pripomenúť množstvom sprievodných akcií. Termín osláv je stanovený na 28. 9. 2018. Budeme radi, ak si v tento deň nájdete čas a navštívite svoju alma mater. O všetkých pripravovaných aktivitách Vás budeme informovať prostredníctvom tejto www stránky a ďalších médií. Zároveň Vás chceme poprosiť o akékoľvek materiály – spomienky zo štúdia na tejto škole (foto, maturitný pozdrav, úsmevný príbeh, zážitok zo školskej akcie, ...) a o ich zaslanie na e-mailovú adresu 70rokov@gdh.sk. Veríme, že túto informáciu budete šíriť svojim spolužiakom, priateľom a priaznivcom tejto školy.

Prípravný výbor


Kritériá pre prijímacie konanie do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2018/2019


2 % z dane

Vážení rodičia a priatelia školy. Aj v tomto roku Vás oslovujeme s prosbou o poukázanie o sumy zodpovedajúcej 2% Vašej dane pre Združenie rodičov a priateľov školy pri Gymnáziu DH. Viac info a potrebné tlačivo na tejto stránke.


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Konzultačné hodiny v školskom roku 2017/2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2017/2018


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2017


Fotografie z karnevalu 2017


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Gymnáziu duklianskych hrdinov Svidník v školskom roku 2015/2016


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka