Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:

27.03.2020
Aktuálne informácie o prijímacom konaní do 1. ročníka štvorročného štúdia na školský rok 2020/2021


24.03.2020
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dnes oznámil ďalšie opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

Najpodstatnejšie z nich, ktoré sa týkajú našich žiakov:

- prerušenie vyučovanie na školách a školských zariadeniach pokračuje až do odvolania,

- externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa v tomto roku neuskutočnia.

Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 ministerka školstva na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V súvislosti s tým sa menia termíny maturitných skúšok. Viac informácií nájdete na stránkach MŠVVaŠ SR


Konzultačné hodiny v školskom roku 2019/2020 ... aktualizácia pre 2. polrok


Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy.

Riaditeľstvo Gymnázia DH vo Svidníku a Rodičovská rada pri Gymnáziu DH Vás chcú aj v tomto roku požiadať v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o poukázanie sumy zodpovedajúcej 2% Vami zaplatenej dane pre našu školu. Viac informácií na stránke www.gdh.sk/2percenta


V mesiaci február 2020 sme začali realizovať aktivity projektu „Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti na Gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 1 – Vzdelávanie, Investičná priorita – 1.1.1. Viac info na tejto stránke


Aj v tomto školskom roku pokračujeme v aktivitách projektu IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIEInterreg PL-SK

Naše gymnázium bolo partnerom mikroprojektu Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ , ktorého realizátorom je I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.
Viac info na tejto stránke ...


Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020


Fotografie z vianočnej akadémie 2018


Tlačivo na uvoľnenie žiaka z vyučovania.


Fotografie zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka