Štúdium

Naše gymnázium je štátna všeobecno-vzdelávacia škola, ktorej hlavným poslaním je príprava študentov na vysokoškolské štúdium

Študijné odbory:

  • 7902500 - gymnázium (štvorročné)
  • 7902573 - osemročné gymnázium (so zameraním na cudzie jazyky)