2000/2001

 

      Jednou z mnohých aktivít, do ktorej sme sa v školskom roku 2000/2001 zapojili, bola účasť v projekte Europe @T School Internet Award Scheme.
      Našou úlohou bolo vytvoriť web-stránku na tému "životné prostredie" - samozrejme v anglickom jazyku.
      Posúďte sami, ako sa nám to podarilo.