2002/2003

 

      V októbri 2002 sa žiačka prímy Terézia Oreničová a žiaci sekundy Ivan Hnat, Mariana Hakunová a Peter Petraník zapojili do 3. ročníka teleprojektu     - Virtuálna galéria.
      Téma na mesiace september, október bola "Najkrajšie miesto na svete", technika spracovania - ľubovoľná.
      Tu su práce našich žiakov:

Ivo Ivan Hnat
Mariana Mariana Hakunová
Terézia Terézia Oreničová
Peter Peter Petranik

 

      V mesiacoch november, december, január bola téma "Návrh vlastnej pohľadnice", výtvarná technika - spracovanie pomocou počítača.
      Do tohto kola sa zapojil iba Ivan Hnat (sekunda) s touto pohľadnicou:

Ivo Ivan Hnat

      Viac informácií o projekte sa dozviete na www stránke teleprojektu

.