2004/2005

 

   V školskom roku 2004/2005 sme sa po prvý krát zapojili aj do projektu Multimediálne príbehy a rozprávky - Multimedia Stories and Fairy Tales. Do projektu sa zapojilo 11 žiakov kvarty a 5 žiakov 1.C triedy. Samostatne alebo v dvojiciach vymysleli a "sfilmovali" 9 príbehov. Ivo Hnat vymyslel a naprogramoval strategickú hru.
      Web-stránku vytvoril RNDr. Ján Rodák.
      Nech sa páči, vstúpte ...