2005/2006

   V školskom roku 2005/2006 sme sa po druhý krát zapojili do projektu Multimediálne príbehy a rozprávky - Multimedia Stories and Fairy Tales. Do projektu sa zapojilo 8 žiakov kvinty. Samostatne alebo vo dvojiciach vymysleli a "sfilmovali" 5 príbehov.
      Web-stránku vytvoril RNDr. Ján Rodák.
      Nech sa páči, vstúpte ...