2019-A

Triedna profesorka: Mgr. Lýdia Mačugová

 

 1. Barvirčaková Eva
 2. Cocuľa Michal
 3. Cuprišinová Dominika
 4. Červená Viktória
 5. Folentová Emília
 6. Glogovská Dominika
 7. Gondeková Michaela
 8. Haluška Marek
 9. Hanaková Dominika
 10. Ilčisko Marián
 11. Jakočková Denisa
 12. Kaplan Imrich
 13. Kmiť Jakub
 14. Koreň Lukáš
 15. Kosťová Viktória
 16. Ksenič Ján
 17. Maťaš Filip
 18. Maťašová Jana
 19. O´Toole Alexander Patrik
 20. Soľanka Tomáš
 21. Stadtherr Patrik
 22. Sušinová Juliána
 23. Suváková Agáta
 24. Zdenovcová Karolína