Aktuálny stav k 30. 10. 2006

Zrealizované sú kurzy vo všetkých troch skupinách.