Didaktické pomôcky a školenia

28. 05. 2014 ... Zmluva - Školenie výučby nemeckého jazyka v nemecky hovoriacej krajinek

03. 02. 2014 ... Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve - didaktické prostriedky a technika

24. 01. 2014 ... Dodatok č. 1 k Zmluve o vzdelávaní

18. 12. 2013 ... Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve - didaktické prostriedky a technika

04. 12. 2013 ... Zmluva o vzdelávaní

11. 11. 2013 ... Kúpna zmluva - didaktické prostriedky a technika

27. 08. 2013 ... Informácia o výsledku elektronickej aukcie - technika

16. 08. 2013 ... INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 136 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - didaktické prostriedky a technika

13. 08. 2013 ... Informácia o výsledku elektronickej aukcie - podpora frekventantov

06. 08. 2013 ... INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - didaktické prostriedky a technika (ostatné)

06. 08. 2013 ... INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - didaktické prostriedky a technika (kritéria)

04. 07. 2013 ... INFORMÁCIA týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - podpora frekventantov (kritéria)

25. 06. 2013 ... Výzva na predkladanie ponúk 9447