Digitálne štúrovstvo na školách

Názov projektu:

Školenie zamestnancov mestského úradu

Ciele projektu:

  • vyškoliť zamestnancov Mestského úradu vo Svidníku na prácu s informačno-komunikačnými technológiami
  • zvýšiť ich odbornosť na využívanie počítačov vo svojej práci
  • zvýšením počítačovej gramotnosti zamestnancov MÚ prispieť hlavnému cieľu projektu Mesto.sk informatizovať slovenskú spoločnosť s dôrazom na obecnú samosprávu
  • vyškolením zamestnancov mestského úradu prispieť k ich motivácii na spoluprácu s projektmi Mesto.sk a eGovernment