Digitálne štúrovstvo na školách

Názov projektu:

Školenie starostov obcí okresu Svidník

Ciele projektu:

  • vyškoliť 30 starostov a zamestnancov obecných úradov okresu Svidník na prácu s informačno-komunikačnými technológiami
  • zvýšiť ich odbornosť na využívanie počítačov vo svojej práci
  • vyškolením zamestnancov obecných úradov zvýšiť ich počítačovú gramotnosť, prispieť tým k hlavnému cieľu projektu Mesto.sk informatizovať slovenskú spoločnosť s dôrazom na obecnú samosprávu
  • vyškolením starostov a zamestnancov obecných úradov prispieť k ich motivácii na spoluprácu s projektmi Mesto.sk a eGovernment