História LCNA

História LCNA (Local Cisco Networking Academy) pri našej škole sa začala v mesiacoch september - október 2001 prvým kontaktom s Ing. Františkom Jakabom z RCNA Košice.

Po počiatočných prípravách sme 30. októbra 2001 podpísali "Dohodu o spolupráci pri založení a prevádzke lokálnej CISCO sieťovej akadémie pri Gymnáziu a Osemročnom gymnáziu duklianskych hrdinov vo Svidníku".

V novembri 2001 začal štúdium prvého semestra RNDr. Ján Rodák - hlavný kontakt LCNA.

Štúdium v akadémii začali prví študenti v septembri 2002.

Slávnostné otvorenie lokálnej akadémie pri našej škole bolo 8. októbra 2002. Zúčastnili sa ho:

  • Ing. František Jakab, hlavný konzultant CNAP pre SR
  • Mgr. Vasil Demko - vedúcu referátu pre styk s verejnosťou TU Košice
  • Ing. Jaroslav Pisančík - školský inšpektor ŠIC Prešov
  • Ing. Michal Bartko - primátor mesta Svidník
  • Ing. Vladislav Brjančin - predseda Združenia rodičov pri Gymnáziu DH
  • RNDr. Anton Berežňák - riaditeľ školy
  • RNDr. Ján Rodák - Hlavný kontakt LCNA
  • zástupcovia Slovenskej televízie - štúdio Košice, zástupcovia regionálnej tlače.