Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“

Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego v Rzeszowe získalo finančné prostriedky na realizáciu mikroprojektu s názvom: Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“, spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020, nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119.

Partner mikroprojektu:
Gymnázium DH Svidník


Celková hodnota mikroprojektu: 57 991,42 EUR
Európsky fond regionálneho rozvoja: 49 292,70 EUR, čo predstavuje 85 %
Štátny rozpočet: 2 899,57 EUR

Viac info ...

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.