IT akadémia

Naša škola je zapojená do národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnych stránkach projektu - http://itakademia.sk

Naše aktivity:

Veda v meste

Overovanie metodík vo fyzike