Internetová žiacka knižka

Vážení rodičia.

Pre lepšiu informovanosť o známkach a dochádzke Vašich detí môžete využívať internetovú žiacku knižku. Informácie sú prístupné na stránke

www.gdh.edupage.sk/login

Prihlasovacie údaje boli poskytnuté na triednych schôdzach Združenia rodičov. V prípade straty alebo akýchkoľvek problémov s prihlásením kontaktujte triednych profesorov, prípadne vedenie školy.

Vedenie školy