Kritéria

Aktuálna verzia kritérií prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2020/2021 bude zverejnená najneskôr 28. apríla 2020.