Kritéria

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019 - budú zverejnené najneskôr najneskôr 31. marca 2019.