Objednávky 2011

Dátum Číslo Popis
03. 02. 2011 9/2011 renovácia tonerov
03. 02. 2011 8/2011 tlačiareň - zborovňa
01. 02. 2011 7/2011 športové potreby
31. 01. 2011 6/2011 maliarske práce, PVC na podlahe - archív
20. 01. 2011 5/2011 sieťky proti hmyzu do náraďovne telocvične
18. 01. 2011 4/2011 kancelárske potreby - obvodné kolo ONj
13. 01. 2011 3/2011 kancelárske potreby - obvodné kolo OAj
07. 01. 2011 2/2011 železiarstvo, spojovací materiál
07. 01. 2011 1/2011 čistiace potreby