Oznamy pre študentov

Predĺženie platnosti zľavy v doprave na ISIC kartach

Milí študenti, vlastníci kariet ISIC.

Aktuálne končí platnosť v čipe preukazu pre účely dopravy 30.6.2018, to znamená, že od 1.7.2018  Vám preukaz nemusí fungovať u všetkých dopravcov.

Ak pokračujete v štúdiu a chcete využívať svoj preukaz v doprave aj ďalší školský rok vrátane letných prázdnin, postupujte podľa inštrukcií na tejto webovej stránke 

______________________________________________________________________________

Úhrada stravy v školskom roku 2018/2019

V školskom roku 2018/2019 sa stravné lístky budú uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred do 26 dňa v mesiaci:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2018 do 20. – 26. mája 2019,
4. ročník od 20. – 26. augusta 2018 do 20. - 26. marca 2019.
Stravné lístky za mesiac jún 2019 sa budú uhrádzať šekom (platí len pre 4. ročník).
SUMA: 19,98 €

Číslo účtu: IBAN:SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ  alebo u asistentky riaditeľa.

 

Ján Dančišin

vedúci ŠJ