Oznamy pre študentov

Úhrada stravy v školskom roku 2019/2020

Aj v školskom roku 2019/2020 sa budú stravné lístky uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred - do 26 dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. – 26. mája 2020,

4. ročník od 20. – 26. augusta 2019 do 20. - 26. marca 2020.
Žiaci štvrtého ročníka budú uhrádzať stravné lístky za mesiac máj, jún 2020 šekom (po dohode s vedúcim ŠJ, prípadné preplatky budú vrátené na účet stravníka).

SUMA: 22,68 €

Číslo účtu: IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036.

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ.

Ján Dančišin
vedúci ŠJ