Oznamy rodičom

Úhrada stravy v školskom roku 2017/2018

V školskom roku 2017/2018 sa stravné lístky budú uhrádzať

trvalým príkazom v banke alebo internetbankingom,

vždy mesiac vopred do 26 dňa v mesiaci:
1. – 3. ročník od 20. – 26. augusta 2017 do 20. – 26. mája 2018,
4. ročník od 20. – 26. augusta 2017 do 20. - 26. marca 2018.
Stravné lístky za mesiac jún 2018 sa budú uhrádzať šekom (platí len pre 4. ročník).
SUMA: 19,98 €

Číslo účtu: IBAN: SK 37 8180 0000 0070 0051 5508

Stravu je potrebné odhlásiť osobne 24 hodín vopred alebo telefonicky na číslo 054/75 21 036 .

Stravné lístky na september si môžu študenti vyzdvihnúť už v auguste u vedúceho ŠJ  alebo u asistentky riaditeľa.

 

Ján Dančišin

vedúci ŠJ

 

___________________________________________________________________________________

Elektronická triedna kniha

Vážení rodičia.

Od septembra sme pristúpili k používaniu elektronickej triednej knihy (ďalejETK). ETK v plnej miere nahrádza klasickú triednu knihu a jej používanie by nám malo uľahčiť administratívnu prácu učiteľov. Zároveň to umožňuje rodičom mať informácie o známkach, dochádzke, domácich úlohách, preberanom učive, rozvrhu či suplovaní prístupné do pár minút po ich zadaní učiteľom do ETK. Všetky súpomínané informácie môžete získať po prihlásení na webovú stránku www.gdh.edupage.sk, alebo ak vlastníte niektoré z "chytrých" zariadení (mobil, tablet a pod.), tak aj prostredníctvom mobilnej aplikácie EduPage. Viac o aplikácii a odkaz na stiahnutie na stránke www.mobile.edupage.org.