Prijímacie konanie pre školský rok 2019/2020

Termíny:

24. 05. 2019 ... zápis uchádzačov, uvedených vo výsledkovej listine na pozíciách 8. - 48.


16. 05. 2019 ... 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

13. 05. 2019 ... 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

10. 04. 2019 ... zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

najneskôr do 31. 03. 2019 ... zverejnenie kritérií riaditeľom školy