Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019.

Termíny:

18. 05. 2018 ... zápis uchádzačov prijatých na štúdium na našej škole


17. 05. 2018 ... 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

14. 05. 2018 ... 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

10. 04. 2018 ... zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ