Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

Termíny:

06. 06. 2017 ... termín doručenia prihlášky na 2. kolo prijímacích skúšok

20. 06. 2017 ... 2. kolo prijímacích skúšok

_________________________________________________________________

11. 05. 2017 ... 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

09. 05. 2017 ... 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

10. 04. 2017 ... zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2017/2018.