Prijímacie konanie pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019.

Termíny:

17. 05. 2018 ... 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

14. 05. 2018 ... 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

10. 04. 2018 ... zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ