Prijímacie konanie pre školský rok 2018/2019

Kritéria prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia pre školský rok 2018/2019 - 2. kolo.

Termíny:

19. 06. 2018 ... 2. kolo prijímacích skúšok

08. 06. 2018 ... termín doručenia prihlášky na štúdium - 2. kolo


18. 05. 2018 ... zápis uchádzačov prijatých na štúdium na našej škole

17. 05. 2018 ... 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok

14. 05. 2018 ... 1. kolo 1. termín prijímacích skúšok

10. 04. 2018 ... zákonný zástupca žiaka podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ