Rada školy pri Gymnáziu DH Svidník

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová ... zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová ... zástupca pedagogických zamestnancov

Tajomník:

Členovia:

Mgr. Červená Erika ... zástupca rodičov

Mgr. Dzurová Martina ...  zástupca rodičov

JUDr. Paňková Natália ... zástupca rodičov

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Hirčko Ján ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Novák Marcel ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Pilip Peter ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Dančišin Ján ... zástupca nepedagogických zamestnancov

Kmiť Jakub ... zástupca Žiackej školskej rady