Rada rodičov pri Gymnáziu DH Svidník

Predseda: Ing. Jozef Čan ... II.B

Podpredseda: Mgr. Alena Krempaská ... I.B

Pokladník: Mgr. Erika Červená ... III.A

Zapisovateľ: Mgr. Martina Dzurová ... III.B 

Členovia:

Slavomír Sakalík ... IV.A

PaedDr. Jozef Choma ... IV.B

Mgr. Micenková Jana ... II.A

Miroslav Artim ... I.A