Rada rodičov pri Gymnáziu DH Svidník

Predseda: Ing. Jozef Čan ... IV.B

Podpredseda: Mgr. Alena Krempaská ... III.B

Pokladník: Erika Bačová ... I.A

Zapisovateľ: Mgr. Ivana Haľková ... I.B 

Členovia:

Mgr. Jana Micenková ... IV.A

Miroslav Artim ... III.A

Mgr. Martin Čonka ... II.A

Mgr. Vladimír Pasnišin ... II.B