Rada školy pri Gymnáziu DH Svidník

Predseda: Mgr. Lýdia Mačugová ... zástupca pedagogických zamestnancov

Podpredseda: PaedDr. Anna Harvišová ... zástupca pedagogických zamestnancov

Členovia:

Bačová Erika ... zástupca rodičov

Mgr. Dzurová Martina ...  zástupca rodičov

Mgr. Pasnišin Vladimír ... zástupca rodičov

JUDr. PhDr. Pavol Gojdič, PhD. ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Hirčko Ján ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Ing. Novák Marcel ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Pilip Peter ... delegovaný zriaďovateľom (Prešovský samosprávny kraj)

Dančišin Ján ... zástupca nepedagogických zamestnancov

Konár Martin ... zástupca Žiackej školskej rady


 

Štatút rady školy

Štatút rady školy - dodatok č. 1

Štatút rady školy - dodatok č. 2

Štatút rady školy - dodatok č. 3