Súčasnosť

 

V školskom roku 2019/2020 má naša škola 182 žiakov v 8 triedach.
Prehľad o počtoch žiakov v jednotlivých triedach:

I.A - 21 I.B - 20
II.A - 19 II.B - 23
III.A - 31 III.B - 22
IV.A - 23 IV.B - 23

 

Zoznamy žiakov jednotlivých tried nájdete v časti "Študenti".
Na škole vyučuje 15 pedagógov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci".
O prevádzku školy vrátane školskej jedálne sa stará 9 nepedagogických zamestnancov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci"