Súčasnosť

 

V školskom roku 2017/2018 má naša škola 187 žiakov v 8 triedach.
Prehľad o počtoch žiakov v jednotlivých triedach:

I.A - 29 I.B - 21
II.A - 20 II.B - 23
III.A - 24 III.B - 25
IV.A - 26 IV.B - 19

 

Zoznamy žiakov jednotlivých tried nájdete v časti "Študenti".
Na škole vyučuje 15 pedagógov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci".
O prevádzku školy vrátane školskej jedálne sa stará 9 nepedagogických zamestnancov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci"