Súčasnosť

 

V školskom roku 2018/2019 má naša škola 191 žiakov v 8 triedach.
Prehľad o počtoch žiakov v jednotlivých triedach:

I.A - 21 I.B - 23
II.A - 31 II.B - 21
III.A - 23 III.B - 23
IV.A - 24 IV.B - 25

 

Zoznamy žiakov jednotlivých tried nájdete v časti "Študenti".
Na škole vyučuje 15 pedagógov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci".
O prevádzku školy vrátane školskej jedálne sa stará 9 nepedagogických zamestnancov. Ich zoznam nájdete v časti "O škole/Zamestnanci"