Úlohy

Úlohy na prijímacie skúšky na štvorročné gymnázium zo slovenského jazyka a matematiky z minulých rokov:

 
Rok 2017
slovenský jazyk test 1      slovenský jazyk test 2
matematika test 1      matematika test 2
 
Rok 2016
slovenský jazyk test 1      slovenský jazyk test 2
matematika test 1      matematika test 2
 
Rok 2015
slovenský jazyk test 1      slovenský jazyk test 2
matematika test 1      matematika test 2
 
Rok 2014
slovenský jazyk test 1      slovenský jazyk test 2
matematika test 1      matematika test 2
 
Rok 2013
slovenský jazyk test 1      slovenský jazyk test 2
matematika test 1      matematika test 2