Vítame Vás na oficiálnych stránkach našej školy

 

Gymnázium duklianskych hrdinov

Adresa: Komenského 16, 089 01 Svidník

Tel.: +421 (0)54 752 1036

E-mail: skola@gdh.sk

Nové:


Vážení rodičia uchádzačov o štúdium na našej škole.

Zverejňujeme výsledky a poradie prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020. Zároveň Vám oznamujeme, že uchádzači, uvedení v zozname v poradí 8. - 48. si môžu prevziať rozhodnutie o prijatí a oznámenie o zápise do prvého ročníka zajtra, t. j. 17.05.2019 v čase od 7.00 - 8.00 hod. a od 10.30 - 16.00 hod. v kancelárii riaditeľa školy.

V prípade, že si rozhodnutie o prijatí a oznámenie o zápise do prvého ročníka prídete prevziať spolu so synom (resp. dcérou) a budete mať so sebou aj zápisný lístok, bude možné vykonať aj zápis do prvého ročníka.

Rodičom, ktorí si uvedené dokumenty (rozhodnutie o prijatí a oznámenie o zápise do prvého ročníka) zajtra neprevezmú osobne, budú im zaslané poštou.

Neprijatí uchádzači, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, si môžu podať odvolanie.
O posúvaní poradia po zápisoch Vás budeme priebežne informovať.

Výsledková listina prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020


2 percentá z dane


Fotografie z vianočnej akadémie 2018


Tlačivo na uvoľnenie žiaka z vyučovania.


Fotografie zo slávnostnej akadémie pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy


Interreg PL-SK

Naše gymnázium bude partnerom mikroprojektu Trasou karpatských bylín pri hľadaní rastliny „telekia speciosa“ , ktorého realizátorom je I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszove v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.


Fotografie z exkurzie do Anglicka 2018


Fotografie z karnevalu 2018


Konzultačné hodiny v školskom roku 2018/2019


Rozvrh hodín v školskom roku 2018/2019


Po dlhšej pauze vyšlo nové číslo časopisu Sviggy.


Fotografie zo študentského plesu a ďalších akcií nájdete na našej facebook-ovej stránke


Gymnázium DH je partnerskou školou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach


Elektronická triedna kniha


Úspechy našich žiakov


Internetová žiacka knižka