Výberové konania 2012

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru

učiteľa s aprobáciou matematika

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2012, zastupovanie počas PN, 22 hodín priamej vyučovacej činnosti

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou matematika.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní. príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. (1) a (2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie MAT" posielajte na adresu školy  v termíne do 31. 08. 2012.

Bližšie informácie telefonicky na t. č. 054/788 25 62 alebo mailom na adrese riaditel@gdh.sk

 


 

Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru

učiteľa s aprobáciou anglický jazyk

 

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2012 do 30. 06. 2013, čiastočný úväzok - 8 hodín priamej vyučovacej činnosti

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou anglický jazyk.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní. príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. (1) a (2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie AJ" posielajte na adresu školy  v termíne do 27. 08. 2012.

Bližšie informácie telefonicky na t. č. 054/788 25 62 alebo mailom na adrese riaditel@gdh.sk

 

 

 


Riaditeľ Gymnázia duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

prijme do pracovného pomeru

učiteľa s aprobáciou biológia, fyzika

 

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 01. 09. 2012.

Požadovaná kvalifikácia (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z.):

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa s aprobáciou biológia, fyzika.

Ďalšie požiadavky:

 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní. príp. praxi,
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle § 7 ods. (1) a (2) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením "výberové konanie B, F" posielajte na adresu školy  v termíne do 06. 07. 2012.

Bližšie informácie telefonicky na t. č. 054/788 25 62 alebo mailom na adrese riaditel@gdh.sk