Výsledky PS

Výsledková listina

prijímacieho konania do 1. ročníka 4-ročného štúdia

pre školský rok 2019/2020