Zákazky podľa §9 ods. 9 Zákona o VO

18. 03. 2014 ... Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie zákazky - Školenie výučby nemeckého jazyka pre učiteľov SŠ v nemecky hovoriacej krajine

15. 03. 2014 ... Dňa 18. 03. 2014 bude zverejnená výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie zákazky - Školenie výučby nemeckého jazyka pre učiteľov SŠ v nemecky hovoriacej krajine

02. 12. 2013 ... Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác - oprava dámskych WC

27. 11. 2013 ... Dňa 02. 12. 2013 bude zverejnená výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác - oprava dámskych WC

26. 08. 2013 ... Výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie výroby a montáže policových regálov do školskej knižnice

21. 08. 2013 ... Dňa 26. 08. 2013 bude zverejnená výzva na predkladanie cenových ponúk pre zákazku podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie výroby a montáže policových regálov do školskej knižnice