Zamestnanci

Pedagogický zbor

Meno a priezvisko Aprobácia
Mgr. Štefan Čobirka Tv, Ped
Mgr. Božena Franková Aj
RNDr. Valéria Fedorková B, Ch
PaedDr. Anna Harvišová Rj, G
Mgr. Peter Ignác D, Fil, EtV
Mgr. Marcela Ivančová Sj, On, Aj
RNDr. Mária Jaškaničová B, Ch
PhDr. Aneta Mačeková Sj, Uj
Mgr. Lýdia Mačugová M, Ch
Mgr. Daniela Matkobišová B, F
RNDr. Ján Rodák M, MI
Mgr. Ivana Loziňaková Saganová Aj, Fil
PaedDr. Petra Vargová B, G
PhDr. Vlasta Volčková Sj, Nj
Ing. Ľudmila Živčáková Inf-Prog

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko Zaradenie
Mgr. Monika Kováčiková hospodárka
Helena Jurašková účtovníčka
Jozef Džupin školník
Ján Dančišin vedúci ŠJ
Helena Jurašková ved. kuchárka
Alena Rusinková kuchárka
Tatiana Leňová kuchárka
Ľubica Vodilová upratovačka