Zamestnanci

Pedagogický zbor

Meno a priezvisko Aprobácia
Mgr. Štefan Čobirka Tv, Ped
Mgr. Božena Franková Aj
RNDr. Valéria Fedorková B, Ch
PaedDr. Anna Harvišová Rj, G
Mgr. Peter Ignác D, Fil, EtV
Mgr. Marcela Ivančová Sj, On, Aj
RNDr. Mária Jaškaničová B, Ch
PhDr. Aneta Mačeková Sj, Uj
Mgr. Lýdia Mačugová M, Ch
Mgr. Daniela Matkobišová B, F
RNDr. Ján Rodák M, MI
Mgr. Ivana Loziňaková Saganová Aj, Fil
PaedDr. Petra Vargová B, G
PhDr. Vlasta Volčková Sj, Nj
Ing. Ľudmila Živčáková Inf-Prog

Prevádzkoví pracovníci

Meno a priezvisko Zaradenie
Mgr. Monika Kováčiková hospodárka
Helena Jurašková účtovníčka
Jozef Džupin školník
Ján Dančišin vedúci ŠJ
Helena Jurašková ved. kuchárka
Alena Rusinková kuchárka
Tatiana Leňová kuchárka
Ľubica Vodilová upratovačka
Iveta Cuperová upratovačka