Zmluvy 2011

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
14. 10. 2011 SPP Zmluva o dodávke plynu
     
26. 08. 2011 BYTSERVIS-SK, spol. s. r. o. Vymaľovanie tried, chodieb a pivničných priestorov
     
26. 08. 2011 BYTSERVIS-SK, spol. s. r. o. Oprava podláh v triedach na prízemí
     
12. 07. 2011 Energospol - Dušan Poperník Zmluva o dielo - zriadenie plynovej kotolne a s tým súvisiaca plynofikácia
     
08. 07. 2011 Peter Pilip BYTSERVIS Zmluva o dielo - oprava rozvodov ÚK a radiátorových telies