Zmluvy 2012

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
07. 11. 2012 MŠVVaŠ SR v zastúpení Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ Zmluva o poskytnutí NFP
     
31. 08. 2012 BRASTAV, spol. s r. o. Zmluva o dielo - rekonštrukcia budovy
     
06. 07. 2012 BYTSERVIS-SK, spol. s r. o. Zmluva o dielo - oprava strechy
     
02. 07. 2012 UIPŠ Darovacia zmluva
     
02. 07. 2012 UIPŠ Príloha k darovacej zmluve
     
02. 07. 2012 UIPŠ Zmluva o výpožičke
     
02. 07. 2012 UIPŠ Príloha k zmluve o výpožičke
     
04. 06. 2012 Fridrich Paľko s. r. o., EXZON s. r. o. Zmluva o poskytovaní právnej podpory a informačných služieb
     
25. 05. 2012 Ing. Jozef Capko - CONCEPT Zmluva o dielo - vypracovanie textových, výkresových a rozpočtových celkov a s tým spojený výkon nasledovných projektových a inžinierskej činnosti
     
25. 05. 2012 Ján Velebír – STAVITEĽ Mandátna zmluva - verejné obstarávanie - fasáda
     
07. 05. 2012 UPJŠ Košice Zmluva o spolupráci
     
29. 03. 2012 ŠPU Bratislava Darovacia zmluva (č. 0623/2011) - projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika
     
29. 03. 2012 ŠPU Bratislava Darovacia zmluva (č. 0622/2011) - projekt Ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika
05. 03. 2012 ASC pri FEI TU Košice Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO akadémie
     
15. 02. 2012 ZO OZ PŠaV pri Gymnázium DH Kolektívna zmluva na rok 2012
     
14. 02. 2012 Follow me Slovakia, s. r. o. Zmluva o prenájme kopírovacieho stroja
     
09. 01. 2012 MODUL, s. r. o. Zmluva o prenájme pozemku