Zmluvy 2013

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
09. 12. 2013 Ústav informácií a prognóz školstva Zmluva o účasti na projekte a zapožičaní didaktickej techniky - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
     
04. 07. 2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Zmluva o spolupráci pri realizácií projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
     
02. 07. 2013 Energospol - Dušan Poperník Zmluva o dielo - stavebné práce – oprava stropu, podláh a ďalšie stavebné úpravy v učebni a kabinete fyziky
     
11. 02. 2013 Prešovská univerzita v Prešove Zmluva o spolupráci pri realizácií pg. praxí študentov