Zmluvy 2018

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
11.12.2018 CVTI SR Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
     
12.10.2018 Cirkevná ZŠ sv. Juraja vo Svidníku Zmluva o nájme nebytových priestorov
     
25.05.2018 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Zmluva o spracovávaní osobných údajov
     
25.05.2018 AutoCont SK a. s. Zmluva o spracovávaní osobných údajov
     
25.05.2018 CKM SYTS Dodatok k Zmluve o spolupráci - GDPR (ZR)
     
26.04.2018 TransData s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov (ZR)