Zmluvy 2019

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
16.09.2019 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Príloha II k zmluve č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
     
16.09.2019 SAAIC, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Zmluva o poskytnutí grantu č. 2019-1-SK01-KA229-060736_1
     
14.03.2019 BTS-PO, s.r.o. Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre BOZP a výkon PZS
     
14.03.2019 Peter Gula Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre služby PO
     
25.01.2019 Kooperativa poisťovňa a.s. Poistenie majetku - školská jedáleň
     
18.01.2019 UMB Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi č.2
     
11.01.2019 UMB Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi
     
     
02.01.2019 osobnyudaj.sk, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby