Zmluvy 2020

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
17.06.2020 PMS Delta s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka kníh v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti ...
     
17.06.2020 PMS Delta s.r.o. Kúpna zmluva - dodávka didaktických pomôcok v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti ...
     
17.06.2020 Ing. Peter Hric – PEHAcom Kúpna zmluva - dodávka IKT techniky v rámci projektu Zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti ...
     
29.04.2020 Ján Artim – VARTIM Nájomná zmluva
     
09.04.2020 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - škola
     
28.02.2020 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb
     
05.02.2020 UMB Banská Bystrica Zmluva o pedagogickej praxi
     
17.01.2020 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - škola