Zmluvy 2020

Dátum Dodávateľ/Partner Popis
     
28.02.2020 MEDIINVEST Consulting, s.r.o., Zmluva o poskytovaní služieb
     
17.01.2020 Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, Bratislava Poistná zmluva - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - škola