Zákazky s nízkou hodnotou - súhrnné správy

V zmysle ustanovenia § 155m ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú odo dňa 1. 3. 2014 informácie a dokumenty  zverejňované v profile VO v elektronickom úložisku, zriadenom Úradom pre verejné obstarávanie.

Profil verejného obstaraváteľa Gymnázium DH Svidník

 

Rok 2013

01. 10. 2013 - 31. 12. 2013

01. 07. 2013 - 30. 09. 2013

01. 04. 2013 - 30. 06. 2013

01. 01. 2013 - 31. 03. 2013

Rok 2012

01. 10. 2012 - 31. 12. 2012

01. 07. 2012 - 30. 09. 2012

01. 04. 2012 - 30. 06. 2012

01. 01. 2012 - 31. 03. 2012

Rok 2011

01. 10. 2011 - 31. 12. 2011

01. 07. 2011 - 30. 09. 2011